title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 5-asis 2019-2023 metų kadencijos Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-09-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-180) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-181) 147_sprendimas-del-garant...
147_aiskinamasis-rastas-2...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo (Nr. B68-182) 147_sprendimas-del-konsol...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_2018-m.-biudzeto-vykd...
147_2018-m.-biudzeto-vykd...
147_audito-isvada-2018-m....
147_2018-m.-konsoliduotos...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-33 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-183) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_saarp-priemoniu-sarasa...
44_saarp-priemoniu-sarasa...
44_tarybos-2019-02-25-spr...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-127 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-184) 53_vrk-sprendimas.pdf
53_aiskinamasis-rastas-ko...
53_etikos-komisijos-sudet...
Virginija Žalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. B1-98 „Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-185) 7_sprendimas-del-komiteto...
7_aiskinamasis-del-komite...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-186) 31_jaunimo-inicatyvu-fina...
31_ar-del-jaunimo-iniciat...
31_2-priedas.pdf
31_3-priedas.pdf
31_4-priedas.docx
31_ts-del-jaunimo-iniciat...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. B68-187) 31_ar-del-bendruomeniniu-...
31_ts-del-bendruomeniniu-...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. B68-188) 31_ts-del-nvo-tarybos.doc...
31_ar-del-nvo-tarybos.doc...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-189) 31_ts-del-jrt-rinkimu-apr...
31_jrt-atstovu-rinkimu-tv...
31_ar-del-jrt-rinkimu-apr...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-190) 31_ts-del-nvo-finansavimo...
31_nvo-finansavimo-tvarko...
31_2-priedas.pdf
31_3-priedas.pdf
31_4-priedas.docx
31_5-priedas.docx
31_ar-del-nvo-finansavimo...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. B1-66 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019 - 2020 mokslo metams nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-191) 32_sprendimas-del-2019_03...
32_aiskinamasis-del-klasi...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_lyginamasis-sprendimo-...
32_lyginamasis-sprendimo-...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-268 "Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-192) 32_sprendimas-del-atlygin...
32_aiskinamasis-del-2011_...
32_lyginamasis-2011-12-22...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. B68-193) 52_sprendimas-del-reglame...
52_aiskinamasis-rastas-de...
52_reglamentas-09.17.docx
Remigijus Tamošiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Molėtų rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (Nr. B68-194) 7_aiskinamasis-del-atlygi...
7_sprendimas-del-atlygini...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-195) 55_del-bustu-tvarkos-apra...
55_aiskinamasis-del-bustu...
55_busto-nuomos-tvarkos-a...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl sutikimo pratęsti XXXXX išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-196) 35_aiskinamasis-rastas-pa...
35_sprendimo-projektas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl negyvenamosios paskirties patalpų subnuomos (Nr. B68-197) 54_sprendimas_del-negyven...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-198) 19_sprendimas-2019-09_bt_...
19_ar-del-bt-peremimo_j_r...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-199) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-200) 55_sprendimas-del-soc.bus...
55_aiskinamasis-rastasdel...
55_del-sprendimo-pirkti20...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Labanoro gatvės, esančios Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Žaugėdų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-201) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-zaug...
82_zaugedu-k.-labanoro-g....
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Motiejukų, Pušies, Plytinės gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Stebulių kaimo teritorijoje (Nr. B68-202) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-steb...
82_stebuliu-k.-motiejuku-...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Smilgų gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-203) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-smilgu-g.-pr...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Saulėtekio gatvės, esančios Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Laumėnų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-204) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-laum...
82_laumenu-k.-sauletekio-...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Mildos gatvės, esančios Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Laumėnų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-205) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-laum...
82_laumenu-k.-mildos-g.-p...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Moletūno gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-206) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-moletuno-g.-...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Arino gatvės, esančios Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Joniškio miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-207) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-joni...
82_joniskio-mstl.-arino-g...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Pušynėlio, Paežerio, Dūdėnų gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Žvangučių I kaimo teritorijoje (Nr. B68-208) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-zvan...
82_zvanguciu-i-k.-pusynel...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl nuomos sutarties nutraukimo (Nr. B68-209) 54_sprendimas_del-nuomos-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl atstovų delegavimo į Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. B68-210) 149_aiskinamasis-del-dele...
149_sprendimas-del-delega...
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., P. Cvirkos g. 4-1, pardavimo (Nr. B68-211) 55_del-busto-moletai-cvir...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-2, pardavimo (Nr. B68-212) 55_del-busto-moletu-r.-jo...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr. B68-213) 143_tarybos-sprendimo-pro...
143_tarybos-sprendimo-del...
Dovilė Dimindavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-214) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-215) 19_del-nt-nurasymo_burnen...
19_sprendimo-priedas_burn...
19_ar_nt-nurasymas_burnen...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. B1-171 „Dėl atstovavimo Molėtų rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-216) 54_sprendimas_del-pripazi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo (Nr. B68-218) 142_142sprendimas-del-spk...
142_aiskinamasis-del-spk....
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-219) 19_sprendimas-2019-08_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_s...
19_ar-del-bt-peremimo_s_s...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-220) 19_sprendimas-2019-08_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_j...
19_ar-del-bt-peremimo_j_a...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-221) 19_sprendimas-2019-08_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_i...
19_ar-del-bt-peremimo_i_p...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-15 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo", pakeitimo (Nr. B68-222) 82_sprendimas-del-rekl-.-...
82_reklamos-nuostatupakei...
82_aiskinamasis-rastas-de...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška